Indtast din mailadresse samt navnet på det barn du er forældre til og klik "Tilmeld". Du kan altid framelde dig denne service ved at indtaste den mailadresse du har brugt og klik "Frameld".

Virksomhedsplan 2012

Hent virksomhedsplanen som PDF

Du kan bruge Adobe Reader eller FoxIt Reader, der begge gør det muligt at læse PDF-dokumenter.
   

1. Generelt afsnit
1.1. Bullerup private Børnehave
Bullerup private Børnehave blev stiftet d. 15. april 2008.
Institutionen består af 2 børnehavegrupper og 1 vuggestuegruppe. Børnehaveafdelingen er normeret til 46 børn i alderen 3-6 år mens vuggestueafdelingen er godkendt til 13 børn i alderen 0-3 år.

Værdigrundlaget for Bullerup private Børnehave er at skabe trygge rammer, så børnene kan udvikle sig til harmoniske, selvstændige, kreative og sociale mennesker. Bullerup private Børnehave ønsker i samarbejde med forældrene, at støtte og stimulere det enkelte barns udvikling, således at tiden i institutionen opleves som et rart og sjovt sted at være samtidig med, at forældrene føler sig trygge ved at aflevere børnene. Nøgleord er nærhed og omsorg, der skabes at stabile, kompetente, nærværende og forstående voksne.
 
Som privat institution har vi vores egen opskrivnings-/venteliste og kan i denne forbindelse kontaktes på telefon 6610 9616 eller på hjemmesiden www.bullerup-private.dk.
Opskrevne børn på venteliste i Bullerup private Børnehave opfordres dog også til opskrivning i Odense Kommune, dvs. pladsanvisningen.
 
Priserne for en børnehave- og vuggestueplads fastsættes af bestyrelsen.
 
1.1.1 Fysiske rammer
Bullerup private Børnehave er centralt beliggende i Bullerup.
Vi har en stor legeplads med rige muligheder for fysisk udfoldelse. Vi har skov, å og forskellige legepladser i nærheden af institutionen, bl.a. på skolen som vi benytter jævnligt
 
De fysiske rammer er fulde af muligheder. Indendørs er der lyse og indbydende opholdsrum, legemiljøer og motorikrum i kælderen.
Vi har en dejlig stor legeplads med kuperet terræn og flisearealer, hvor der er gode muligheder for at cykle. Der er gamle frugttræer, egen kælkebakke, træværksted og masser af muligheder for at klartre, kravle og grave.
Vuggestuens legeplads er adskilt fra den øvrige legeplads med et levende hegn, der giver mulighed for at små og store kan se og tale med hinanden.
 
1.1.2 Personalenormering
Den personalemæssige situation vil ved fuld normering i Bullerup private Børnehave se således ud:
·        8 pædagoger
·        2 medhjælpere
Det er bestyrelsens opgave at ansætte leder og souschef, mens ansættelse af det øvrige personale påhviler lederen af Bullerup private Børnehave.
 
1.1.3 Samarbejdsrelationer i Bullerup private Børnehave
·        Forældre, bestyrelse og brugere af ”huset”
·        Forvaltningen, daginstitutionerne, dagplejen, skolen og sundhedsplejersker
·        Tværfagligt samarbejde med psykolog, talepædagog, fysioterapeut og andre relevante faggrupper
 
1.1.4 Åbningstider for Bullerup private Børnehave
Bullerup private Børnehave arbejder efter nedenstående åbningstider:
Mandag til torsdag: kl. 6.15 – 16.45
Fredag: kl. 6.15 – 16.15
Bullerup private Børnehave har ingen lukkedage.
 
 
2. Bullerup private Børnehaves kerneydelse
2.1 Kerneydelse
I Bullerup private Børnehave tager vi udgangspunkt i det enkelte barn. Det vil sige, at vi ser barnet på det udviklingsniveau og med de kompetencer, det er i besiddelse af lige nu, og tilrettelægger og handler ud fra dette. Personalets kerneydelse er at tage ansvar og skabe gode barn/barn og barn/voksen relationer – relationer der betyder, at barnet føler: ”Jeg har værdi, jeg betyder noget og der er nogen, der vil mig det godt”.
 
Vi involverer os og forpligter os i samarbejdet. Vi har en høj grad af faglighed, er rummelige, åbne og nysgerrige, så vi er i stand til at se mulighederne og gøre en forskel for det enkelte barn.
Det er vigtigt for os at have et tæt og godt forældresamarbejde, da det er forudsætningen for, at der skabes helhed i barnets liv. 
 
 
3. Fokusområder for 2012
3.1 Personalehåndbog
Målsætning:
 • at samle trådene og færdiggøre personalehåndbogen.

Kvalitetsmål:

 • personalehåndbogen skal efter en sidste finjustering kunne tjene som et praktisk og brugervenligt redskab for nye medarbejdere i huset

 • bogen vil blive udformet således, at det vil lette udefrakommende uden forhåndskendskab til BpB, at orientere sig i huset, med alle dets regler, politikker og rutiner.

Handleplan:

 • de mange enkeltdele, som er udarbejdet af alle medarbejdere, samles og finjusteres af leder og souschef og præsenteres for bestyrelsen, på bestyrelsesmødet d. 29. marts 2012.

3.2 Arbejdsmiljø
Målsætning:

 • sikre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

Kvalitetsmål:

 • at skabe en arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder trives, både i huset og blandt sine kollegaer, for derved at kunne yde en optimal arbejdsindsats

 • at samarbejdet blandt kollegaer, med respekt for forskelligheder, den enkeltes resourcer og kompetencer, sikrer arbejdsglæde og kvalitet i arbejdet

 • at have fokus på at forhindre og forebygge sygdom og ulykker, ved bl.a. at se på mulighederne for korrekte løft og arbejdsstillinger

 Handleplan:

 • vi vil sætte penge af i budgettet til forebyggende indsatser på arbejdsmiljøområdet

3.3 Pædagogiske læreplaner og pædagogisk praksis
Målsætning:

 • at revidere vores pædagogiske læreplaner

Kvalitetsmål:

 • vi vil gennemgå alle vores læreplanstemaer og se på praksisdelen, for at sikre, at det skrevne, står mål med den faktiske praksis og dagligdag

Handleplan:

 

 • vi vil på hvert andet personalemøde i år 2012, sætte et punkt på dagsordenen, hvor vi vil arbejde med revidering af de pædagogiske læreplaner

Virksomhedplan-Fokusområder
Dato: 2016 Virksomhedspan_Fokusområder_2016
Dato: 2015 Virksomhedspan_Fokusområder_2015
Dato: 2014 Virksomhedspan_Fokusområder_2014
Dato: 2013 Virksomhedspan_Fokusområder_2013

 

 

Forsiden | Pædagogik | Bestyrelsen | Personale | Information | Stuer | Login
Alle rettigheder forbeholdes Bullerup private Børnehave © 2009-2012 | Sitemap | Zitemedia